slide-1

Bewustwording in de communicatie staat centraal

Goed Gesprek!
Goed Gesprek! geeft leerkrachten meer inzicht en invloed op de verschillende gesprekken met ouders. Goed gesprek! gaat verder dan alleen maar gesprekstechnieken en biedt een goede balans tussen theorie en praktijk.
Teamcoaching
Teamcoaching zorgt ervoor dat uw team beter zal functioneren. De onderlinge communicatie wordt verbeterd en de samenwerking wordt versterkt. Er ontstaat een werksfeer waarin mensen zich kunnen ontwikkelen.
Individuele coaching
Bij individuele coaching staat de persoonlijke vraag of dilemma centraal. Door concrete handvatten te bieden, wordt het inzicht in eigen handelen en denken vergroot. Er wordt gekeken naar eigen kwaliteiten en naar de wisselwerking met eigenschappen van een ander.
Intervisie
Bij een goede intervisiebegeleiding is veiligheid en vertrouwen een basisvoorwaarde. Van daaruit werkt Hoogstede van Lier samen met het team aan zelfreflectie en verandering.
Conflictbemiddeling
Een conflict is nooit wenselijk en vraagt veel energie van alle partijen. Het ontstaan van een conflict is niet erg, maar het is wel belangrijk om vanuit een conflict weer in beweging te kunnen komen.
Communicatietraining
Wat zorgt nu eigenlijk voor een goede communicatie en wat is daarbij het aandeel van jezelf en het aandeel van de ander? Wij laten deelnemers de rijke mogelijkheden ontdekken van effectiever communiceren.
Meer info over ons
Ontdek onze methoden

Vraag nu een vrijblijvend orientatiegesprek aan: